1. Lett for kor - hefte 1, 12 julesanger

2. Har du fyr?

3. Jul - en samling nye julesanger

4. Nå er det like før - TTBB

5. Himlen i min famn

6. Nordnorsk julesalme (Ragnar Rasmussen)

7. Prots-It, hefte 1

8. Nå er det like før - SATB

9. Solbarn, Jordbarn

10. Du lyser din fred over barnet

1. Apostlene satt i Jerusalem

2. Swahili messe -La stemmen klinge- Notehefte

3. Swahili Mass-Sing to the lord- - Notehefte

4. Swahili Mass-Sing to the lord- - Notehefte m/CD

5. Swahili messe -La stemmen klinge- Notehefte m/CD

6. Gloria

7. Happy birthday!

8. Meditasjon over 'Deilig er jorden'

9. Å vere mange saman

10. Mang slags kjærlighet

11. Så er det snart nattverd

12. Julenatt

13. Fem Blix - salmer

14. Undringssalme - fra Cd'en 'Undring'

15. To Johannes-motetter

16. Undringssalme - fra Cd'en 'Undring'

17. Undringssalme - fra Cd'en 'Undring'

18. Skumring over Davidsbyen - SSAA

19. Swahili messe -La stemmen klinge- CD

20. Jesus kom til jorden - potourri over kjente julesanger, partitur