1. Europa Cantat Junior 7 Song book

2. På bredden (Arne Dagsvik)

3. Har du fyr?

4. Tir n'a Noir

5. Free at last (DC Talk)

6. Meditatus, korpart (Jan Gunnar Hoff)

7. Gud du er skjult midt i alt det vi ser?

8. For meg sjøl ei stønn

9. Syng Songer!

10. Fields of Gold (Thomas Caplin)

1. Mitt hjerte alltid vanker

2. Sweet strawberry cake

3. Julesanger

4. Two sleepy people

5. Johannes-prologen

6. La Peregrinacion (Pilgrimsferden) SATB

7. La Peregrinacion (Pilgrimsferden) SAA

8. Ave Maria - Male choir

9. Maria si vise - SAT

10. Då gjeterane høyrde englekor - SATB

11. Då gjeterane høyrde englekor - SAT

12. Då gjeterane høyrde englekor - SSAA

13. Andreasmesse - en generasjonsgudstjeneste

14. Herrens bön - Musik til Herrens bön

15. Voggesong - SATB

16. Voggesong - SAA

17. FOR RIKET ER DITT... Musikk til Herrens bønn

18. Jul - SSAA

19. Two seasonal pieces for easter and whitsuntide

20. Kum ba yah - Two fantasias for organ